Révélations jeunes maîtres

Konzert mit dem jungen Pianisten Julian Trevelyan aus England. Werke von Schubert, Trevelyan, Beethoven. Reservationen per E-Mail unter d.p.andres@bluewin.ch

Farelsaal

Oberer Quai 12
2503 Biel

Daniel Andres

Schmiedengasse 6
2502 Bienne
Oben